Next-Gen PLD

SmartTip ontvangt subsidie voor de volgende activiteit(en):

De hoofddoelstelling van NEXTgen PLD is de ontwikkeling van een prototype pulsed laser-deposition systeem op TRL 7, welke demonstreert dat in-situ monitoring mogelijk is tijdens laagdepositie door middel van Atomic Force Microscopy.